Köpevillkor

shop.optikerbranning.se drivs av Optiker Branning AB (556501-7984) nedan kallat Optiker Branning. Genom att beställa produkter via shop.optikerbranning.se accepterar du nedanstående köpevillkor.

Priser som anges inklusive moms i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande.

BESTÄLLNING

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Optiker Branning lider ekonomisk skada, polisanmäls. Försäljning till minderåriga sker ej utan målsmans godkännande.

Alla etiketter på produkter är på svenska eller engelska.

LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING

Information om frakt finner du her

Optiker Branning strävar efter att skicka beställningar så snabbt som möjligt. Vi strävar alltid efter att leverera inom meddelade tidsramar, men leveransen kan på grund av oväntade händelser ta längre tid.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med våra köpevillkor.

Konsumenten har rätt att avbeställa fram tills dess att konsumenten mottagit varan alternativt ankommit till ombud.

Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig även om varan ännu inte har skickats.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från oss.

På shop.optikerbranning.se är det enbart möjligt att beställa och få motsvarande produkter levererade inom Sverige.

BETALNING

Moms ingår i alla priser. Alla våra betalningar hanteras av Nets. Som privatkund kan du betala med Nets betalningsmetoder. Betalningstid för faktura är 14 dagar från och med det datum då varorna skickas från oss. Har du inte handlat med Nets tidigare kommer det vid köpet att göras en mikroupplysning för att vi skall kontrollera din kreditvärdighet. Dina personuppgifter behandlas då tryggt i enlighet med personuppgiftslagen. Nets uppfyller kraven för PCI DSS och innehar SSL-certifikat.

ÄGANDESRÄTTFÖRBEHÅLL

Alla varor förblir Optiker Brannings egendom tills dess att full betalning erlagts.

ANSVAR FÖR FEL

Optiker Brannings ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Vi bär inget direkt eller indirekt ansvar, men ej begränsat till, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

REKLAMATIONSVILLKOR

Det är lämpligt att kunden vid ankomst kontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta oss på telefon på 046-133230 eller via e-post optiker@branning.se och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. Därefter träffas överenskommelse för hur retur och ersättning ska hanteras. Vid godkänd reklamation bekostar vi frakten.

Optiker Branning förbinder sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

ÅNGERRÄTT

Konsumenter har rätt att ångra köpet inom 30 dagar. Ångerrätten förutsätter att produkterna returneras i oskadad och obruten originalförpackning, och du kan antingen få pengarna tillbaka eller byta till en annan produkt. Returfrakten bekostas av kunden.

I fall av återbetalning, betalas pengarna tillbaka inom 14 dagar från att Optiker Branning mottagit varan eller tills konsumenten har lämnat bevis på att varan återsänts.

Ifall av frågor kan kunden kontakta vår kundservice på optiker@branning.se.

OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Optiker Branning debiteras en avgift om 199kr för kostnader i samband med returhantering och frakt. Vid upprepade försök att leverera ut paket till kund debiteras avgiften en gång per outlöst försändelse.

FORCE MAJEURE

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Optiker Brannings kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Optiker Branning befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

ÖVRIGT

Optiker Brannning förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris, p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, eller p.g.a. ett felaktigt pris har Optiker Branning rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt.

TILLÄMPLIGHET

Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. Köpevillkoren avser endast köp gjorda på shop.optikerbranning.se.